Konfirmasjon 2025


Vedlagt ligger invitasjonen til konfirmasjon i Ålesund og Volsdalen 2025

Les mer
 

Konfirmasjon 2025


Vedlagt ligger invitasjonen til konfirmasjon i Ålesund og Volsdalen 2025

Les mer

2 årsbok


Ålesund og Volsdalen menighet inviterer til utegudstjeneste på havets dag med utdeling av 2 årsbok. 

Les mer
 

2 årsbok


Ålesund og Volsdalen menighet inviterer til utegudstjeneste på havets dag med utdeling av 2 årsbok. 

Les mer

VOLSDALEN KIRKE 50 ÅR


Pinsedag 19. mai er det 50 år siden Volsdalen kirke ble vigslet. I den anledning blir det jubileumsgudstjeneste kl 14 i den flotte arbeidskirka fra 1974. Etter gudstjenesten inviterer menighetsrådet til utvidet kirkekaffe i menighetshuset og ulike aktivite...

Les mer
 

VOLSDALEN KIRKE 50 ÅR


Pinsedag 19. mai er det 50 år siden Volsdalen kirke ble vigslet. I den anledning blir det jubileumsgudstjeneste kl 14 i den flotte arbeidskirka fra 1974. Etter gudstjenesten inviterer menighetsrådet til utvidet kirkekaffe i menighetshuset og ulike aktivite...

Les mer

Ålesund kirke

Ålesund kirke er et av de mest populære turistmålene på Sunnmøre, en arkitektonisk perle med en aktiv menighet.

Les mer

Volsdalen kirke

Volsdalen kirke ble vigslet i 1974 etter at den nye menigheten i flere år hadde brukt menighetshuset som kirke.

Les mer

Skarbøvik kirke

Skarbøvik kirke - et resultat av mye god dugnadsånd og et sterkt ønske om ei arbeidskirke i nærmiljøet.

Les mer
Se flere saker