Lørdag er det basar!


Ålesund og Volsdalen menighetspleie inviterer til en kjekk dag i Volsdalen.

Les mer

 

Lørdag er det basar!


Ålesund og Volsdalen menighetspleie inviterer til en kjekk dag i Volsdalen.

Les mer

 

Inviterer til innholdsrik utstilling


I vinter fikk medlemmene i Ålesund Kameraklubb i oppgave å tolke kirkerommet. Søndag 24. april fra kl. 14.00 kan du se vel 40 av bildene utstilt der de ble tatt - i Ålesund kirke.

Les mer

 

Inviterer til innholdsrik utstilling


I vinter fikk medlemmene i Ålesund Kameraklubb i oppgave å tolke kirkerommet. Søndag 24. april fra kl. 14.00 kan du se vel 40 av bildene utstilt der de ble tatt - i Ålesund kirke.

Les mer

 

Fastetida 2022, helsing frå biskopen


I Noreg lyt vi førebu oss på å ta imot flyktningar frå eit krigsherja Ukraina. Korleis kan lokalkyrkja bidra inn mot den dramatiske situasjonen Europa og verda finn seg i no?

Les mer

 

Fastetida 2022, helsing frå biskopen


I Noreg lyt vi førebu oss på å ta imot flyktningar frå eit krigsherja Ukraina. Korleis kan lokalkyrkja bidra inn mot den dramatiske situasjonen Europa og verda finn seg i no?

Les mer

 

Årshjul for menigheten


Vi har mange spennende aktiviteter under planlegging i 2022.

Les mer

 

Årshjul for menigheten


Vi har mange spennende aktiviteter under planlegging i 2022.

Les mer

 

Joachim er konstituert sokneprest


Arnt Sigurd Sollie går over i stillingen som seniorprest.

Les mer

 

Joachim er konstituert sokneprest


Arnt Sigurd Sollie går over i stillingen som seniorprest.

Les mer

 

Babysang og knøttesang er godt i gang


Hjertelig velkommen til hygge og fellesskap i Skarbøvik kirkekjeller.

Les mer

 

Babysang og knøttesang er godt i gang


Hjertelig velkommen til hygge og fellesskap i Skarbøvik kirkekjeller.

Les mer

 
 

Ålesund kirke

Ålesund kirke er et av de mest populære turistmålene på Sunnmøre, en arkitektonisk perle med en aktiv menighet.

Les mer

 

Volsdalen kirke

Volsdalen kirke ble vigslet i 1974 etter at den nye menigheten i flere år hadde brukt menighetshuset som kirke.

Les mer

 

Skarbøvik kirke

Skarbøvik kirke - et resultat av mye god dugnadsånd og et sterkt ønske om ei arbeidskirke i nærmiljøet.

Les mer

Se flere saker