Lørdag er det basar!


Ålesund og Volsdalen menighetspleie inviterer til en kjekk dag i Volsdalen.

Les mer

 

Lørdag er det basar!


Ålesund og Volsdalen menighetspleie inviterer til en kjekk dag i Volsdalen.

Les mer

 

Inviterer til innholdsrik utstilling


I vinter fikk medlemmene i Ålesund Kameraklubb i oppgave å tolke kirkerommet. Søndag 24. april fra kl. 14.00 kan du se vel 40 av bildene utstilt der de ble tatt - i Ålesund kirke.

Les mer

 

Inviterer til innholdsrik utstilling


I vinter fikk medlemmene i Ålesund Kameraklubb i oppgave å tolke kirkerommet. Søndag 24. april fra kl. 14.00 kan du se vel 40 av bildene utstilt der de ble tatt - i Ålesund kirke.

Les mer

 

Fastetida 2022, helsing frå biskopen


I Noreg lyt vi førebu oss på å ta imot flyktningar frå eit krigsherja Ukraina. Korleis kan lokalkyrkja bidra inn mot den dramatiske situasjonen Europa og verda finn seg i no?

Les mer

 

Fastetida 2022, helsing frå biskopen


I Noreg lyt vi førebu oss på å ta imot flyktningar frå eit krigsherja Ukraina. Korleis kan lokalkyrkja bidra inn mot den dramatiske situasjonen Europa og verda finn seg i no?

Les mer

 

Årshjul for menigheten


Vi har mange spennende aktiviteter under planlegging i 2022.

Les mer

 

Årshjul for menigheten


Vi har mange spennende aktiviteter under planlegging i 2022.

Les mer

 

Joachim er konstituert sokneprest


Arnt Sigurd Sollie går over i stillingen som seniorprest.

Les mer

 

Joachim er konstituert sokneprest


Arnt Sigurd Sollie går over i stillingen som seniorprest.

Les mer

 

Babysang og knøttesang er godt i gang


Hjertelig velkommen til hygge og fellesskap i Skarbøvik kirkekjeller.

Les mer

 

Babysang og knøttesang er godt i gang


Hjertelig velkommen til hygge og fellesskap i Skarbøvik kirkekjeller.

Les mer