Volsdalen kirke


Volsdalen kirke ble vigslet i 1974 etter at den nye menigheten i flere år hadde brukt menighetshuset som kirke.

Det var den snekkarkyndige soknepresten Bjørn Siem som stod i spissen for dette byggearbeidet. Arkitekt var Leif Olav Moen, og kirken har 500 sitteplasser. 

Det som særpreger kirken er kunstverkene til Franz Widerberg. Altertavlen er et triptykon (tredelt maleri) som fremstiller Jesu inntog i Jerusalem, Jesu dåp og engelen og kvinnen ved Jesu grav påskemorgen. På hver side av altertavlen er det også et Widerberg-maleri. Vestveggen bak alteret er ellers dominert av et 17 meter høyt glassmaleri. Samme kunstner står også for glassmaleriene i alle vinduene mot nord langs hele kirkeskipet.Vil du leie Volsdalen kirke? Ta kontakt med Kirkens Servicekontor på 70 16 53 00 eller epost: Kirkens Servicekontor

Tilbake