Korona - Informasjon


Søndagens gudstjenester i kirkene er avlyst grunnet smittefaren ved Korona-viruset. Informasjon om når dette opphører, vil bli kunngjort. Begravelser, vielser og dåpssermonier vil bli gjennomført. Men antall
frammøtte vil bli begrenset i henhold til kommunens anbefaling. Prestene er operative og du kan ta kontakt med oss for samtale, sjelesorg og nattverd.

Arnt Sigurd Sollie
sokneprest
telefon 481 26 123

Joachim Haaland,
kapellan
telefon 909 94 899

Anna Friheden
kapellan
telefon 450 68 925


Menighetskontoret er ikke betjent. For praktiske spørsmål kan du kontakte:
Henriette Bryn
Daglig leder
telefon 906 73 233

 

Covid-19/Korona 

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å holde ved lag nødvendige helse- og omsorgstenester fattar Ålesund kommune med dette etter smittevernlova § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om begrensning av tal på deltakarar i gravferder til 20 personer. 

 

Vi viser ellers til følgende nettsider:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more

https://alesund.kommune.no/

https://www.fhi.no

Tilbake