Hvordan gå frem når dere ønsker at barnet skal døpes.


Dåpsønsket registreres på nett. Viktig informasjon da er barnets personnummer samt mobilnummer til en av de foresatte.

Vi ønsker at barnet skal bli døpt i den kirken/soknet dere bor i.
Dersom dere ønsker en annen kirke må dere ta kontakt med kirkekontoret. Enten på telefon 7016 5300 eller epost: postmottak@kirken-aalesund.no

 

 

Når dere har meldt inn dåpsønsket vil dere etter kort tid få tilbud om en dåpssamtale med en av prestene våre.

Tilbake