Gravferd


Å finne oversikt i tunge stunder kan være vanskelig. Vi legger til rette for å gjøre nettopp det.

Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samles om kista til takk og avskjed er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner en hjelp gjennom de kjente rammene gravferdsgudstjenesten gir.

Mer informasjon om gravferd.
Mer informasjon om gravplass.

Tilbake