VOLSDALEN KIRKE 50 ÅR


Pinsedag 19. mai er det 50 år siden Volsdalen kirke ble vigslet. I den anledning blir det jubileumsgudstjeneste kl 14 i den flotte arbeidskirka fra 1974. Etter gudstjenesten inviterer menighetsrådet til utvidet kirkekaffe i menighetshuset og ulike aktiviteter rundt kirka.
Alle som har hatt et engasjement i Volsdalen kirke opp gjennom årene, eller som føler tilknytning til denne kirka, er ønsket spesielt velkommen, sier leder i Ålesund og Volsdalen menighetsråd, Richard von Løwensprung.

Gudstjenesten blir ledet av Olav Gading, en av menighetens prester. Tidligere sokneprest Arvid Helle, som nå er fungerende prost i Nordre Sunnmøre, holder dagens preken. Representanter fra Døves menighet deltar sammen med ansatte og frivillige i Ålesund og Volsdalen menighet, samt lokale sang- og musikkrefter.

Volsdalen menighet ble skilt ut fra Ålesund menighet i 1964, og de ti første årene ble gudstjenestene holdt i menighetshuset. Den snekkerkyndige soknepresten Bjørn Siem stod i spissen for byggearbeidet med den nye kirka, som er tegnet av arkitekt Leif Olav Moen og utsmykket med kunst av Franz Widerberg. I 2017 ble Ålesund og Volsdalen menigheter slått sammen, og har kontor i Volsdalen menighetshus.
Tilbake