Joachim er konstituert sokneprest


Arnt Sigurd Sollie går over i stillingen som seniorprest.

 

Møre biskop har av brev sendt 23.12.2021 innvilget søknaden fra Arnt Sigurd Sollie om å gå over fra stilling som sokneprest i Ålesund og Volsdalen menighet til stilling som seniorprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen menighet som særlig tjenestested med virkning fra 01.01.2022.


I prosten si påteikning til biskopen ble det foreslått at kapellan Joachim Haaland blir konstituert i stillingen som sokneprest i Ålesund og Volsdalen menighet, og at konstitueringen skal gjelde for inntil to år, da Sollie planlegger å gå av med pensjon. Joachim Haaland har sagt seg villig til å gå inn i soknepreststillinga fra dags dato. Når Sollie slutter i stillingen skal soknepreststillinga lyses ut. 

Tilbake