Dette skjer i januar


Oversikt over aktiviteter i våre lokaler.

 

Søndag 1. januar kl. 12.00:
Høymesse i Ålesund kirke

Søndag 9. januar kl. 11.00:
Høymesse i Ålesund kirke

Søndag 16. januar kl. 11.00:
Høymesse i Ålesund kirke

Søndag 16. janaur kl. 11.00:
Gudstjeneste i Volsdalen kirke

Tirsdag 18. januar kl. 11.00
Babysang i Skarbøvik kirke

Tirsdag 18. januar kl. 19.30:
Ålesund kirkekor øver i Ålesund kirke

Onsdag 19. januar kl. 13.30:
Barnekor- og klubb i Volsdalen kirke (ungdomskjelleren)

Onsdag 19. januar kl. 17.00:
Knøttesang i Skarbøvik kirke

Onsdag 19. januar kl. 17.00:
Møte i menighetsrådet i Ålesund kirke

Søndag 23. januar kl. 11.00
Høymesse i Ålesund kirke

Søndag 23. januar kl. 11.00
Gudstjeneste i Volsdalen kirke

Tirsdag 25. januar kl. 11.00
Babysang i Skarbøvik kirke

Tirsdag 25. januar kl. 19.30:
Ålesund kirkekor øver i Ålesund kirke

Onsdag 26. januar kl. 13.30:
Barnekor- og klubb i Volsdalen kirke (ungdomskjelleren)

Onsdag 26. januar kl. 17.00:
Hobbyklubben "Det lune hjørnet" i Skarbøvik kirkekjeller

Søndag 30. januar kl. 11.00:
Høymesse i Ålesund kirke

Søndag 30. januar kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste i Volsdalen kirke

Hver onsdag kl. 20.00 er det ÅPEN kirke i Ålesund kirke.

Tilbake