Bli med på frivillig-laget!


Vi har behov for hjelp fra nettopp deg.

Det er stadig økende aktivitet i våre kirker og menighetshus, med blant annet babysang, knøttesang, formiddagstreff, familiemiddag, gudstjenester, konserter, strikkekafé, kirkehage og ungdomskjeller. Det gjør at vi har et stort behov for frivillige medhjelpere.

Noen av vervene vi trenger folk til, og en beskrivelse av disse, finner du ved å lese videre.

Klokker:

Når jobber en klokker? Vanligvis søndager og i høytiden. Oppmøte 45 minutter før gudstjenesten. En klokker bidrar til å sette sitt preg på gudstjenesten gjennom tekstlesing. Klokkeren bidrar også under dåp og utdeling av nattverd. En klokker er i utgangspunktet i aksjon hver sjette søndag, gjerne oftere ved særskilte behov. Vi har én klokkergruppe for Ålesund og Skarbøvik, og én for Volsdalen, men det er rom for å være klokker i alle våre tre kirker.

Kirkevert:

Når jobber en kirkevert? Vanligvis søndager og i høytiden. Oppmøte 45 minutter før gudstjenesten. En kirkevert ønsker velkommen til kirka og forbereder og rydder etter kirkekaffe. Kirkeverten er også med på å rydde på plass salmebøker etter gudstjenesten, og er også behjelpelig om medlemmer av menigheten har praktiske spørsmål.

Kjøkkenhjelp, babysang og knøttesang:

Når jobber kjøkkenhjelpen? Babysang hver tirsdag klokka 11.00 til 13.00 i Skarbøvik kirkekjeller. Oppmøte en time før.

Knøttesang annenhver onsdag klokka 17.00 til 18.30. Oppmøte en time før. Vaktene går på skift, så man trenger ikke jobbe hver gang. Kjøkkenhjelpen tilbereder mat, koker kaffe, dekker bord og rydder. 

Kjøkkenhjelp, formiddagstreff:

Når jobber kjøkkenhjelpen? Den andre tirsdagen i hver måned med oppmøte klokka 10.00 i Skarbøvik kirkekjeller. Kjøkkenhjelpen tilbereder mat, koker kaffe, dekker bord og rydder.

Kjøkkenhjelp, familiemiddag:

Når jobber kjøkkenhjelpen? Den første onsdagen i hver måned med oppmøte klokka 16.00 i Volsdalen menighetshus. Kjøkkenhjelpen tilbereder mat, koker kaffe, dekker bord og rydder.

Artistvert/brannvakt:

Når jobber artistvert/brannvakt? I forbindelse med konserter med oppmøte en time før innslipp. Vakten er over når publikum har forlatt kirka. Artistverten/brannvakten hjelper til backstage, håndterer billetter og har kontroll på rømningsveiene i kirka. Konserter bookes fortløpende. Høysesongen er fra slutten av november til slutten av desember, men det er konserter ellers i året også.

Frivillig, ungdomskjelleren (kjellervert):

Når jobber kjellerverten? Når det er åpen ungdomskjeller i Volsdalen kirke. Vi tar sikte på å holde åpent på kveldstid en eller to kvelder i måneden, eksempelvis torsdager fra 19 til 21. Kjellerverten åpner og låser, drifter kiosken og er tilgjengelig for ungdommene i form av å være en samtalepartner. Kjellerverten skal også være åpen for innspill fra ungdommene på innhold i ungdomskjelleren, ideer til arrangement osv.

Frivillig, Volsdalen kirkehage (hage-entusiast):

Når jobber hage-entusiasten? Så lenge gresset gror og det er behov for luking, planting, høsting og sanking i Volsdalen kirkehage. Hage-entusiasten bidrar med kunnskap, entusiasme og god innsats, og er en pådriver for dugnader.

Kormedlem:

Når er kormedlemmet aktivt? Ålesund kirkekor øver i Ålesund kirke hver tirsdag fra 19.30 til 22.00. Ålesund kirkekor er med på flere spennende prosjekt i løpet av en sesong, både konserter i egen regi og samarbeid med lokale og nasjonale artister som blant annet Helene Bøksle.

Hobbyklubbleder:

Når jobber hobbyklubblederen? Før, under og etter hobbykveld. Man kan eksempelvis arrangere hobbykveld én gang i måneden. Lederen sender ut invitasjon til hobbykveld, holder kontakt med daglig leder om booking og ser til at lokalet er ledig. Forbereder til hobbykveld med å sette fram kjeks, koke kaffe og sørge for at alle føler seg inkludert.

 

Tilbake